Váš osobný účet bude čoskoro prístupný na internete.

Dovtedy nájdete všetky vaše údaje v aplikácii MyPeugeot.

Výhody vášho osobného účtu

Využívajte v reálnom čase personalizované služby synchronizované s vašim účtom: jednoduché riešenia na uľahčenie vášho každodenného života na cestách.

Ste pripojený(á) k Vášmu vozidlu

Máte prístup k údajom o jazde, viete lokalizovať vaše vozidlo a ste upozornený(á) na potrebu vykonania technického zásahu alebo údržby na vozidle…

Ste neustále sprevádzaný(á)

Objednajte sa online do servisu a získajte cenovú ponuku, ľahko nájdite vaše kontakty (predajné miesto, zákazníkov a asistenčnú službu).

Ste neustále informovaný(á)

Nájdete termíny najbližších servisných prehliadok a úkonov podľa vášho plánu údržby a budete na ne upozornený(á), prezrite si vaše servisné zmluvy.

Využijete mnohé výhody

Nájdite ponuky MyPeugeot a partnerov, VIP pozvania a testovacie jazdy v predpremiére…

Aktualizácia máp a dotykového displeja vozidla